Loading cart contents...
Zobacz koszyk Zamów
Suma:

Regulamin sprzedaży wysyłkowej w sklepie Four’eMki

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem strony internetowej www.fouremki.com jest firma Hotel Solar Palace Spa&Wellness – Lila Najmoła, z siedzibą przy ul. Jaszczurcza Góra 22,24; 11-700 Mrągowo
 2. Przedmiotami transakcji prowadzonych przy pomocy strony internetowej Four’eMki są produkty wymienione w ofercie sklepu na stronie Four’eMki
 3. Ceny wszystkich produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Wszystkie produkty są nowe, wykonane z wysokiej jakości materiałów, uszyte w polskiej szwalni.

Zamówienia

 1. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Zamówienie za pomocą strony internetowej składa się poprzez wypełnienie formularza i dokonanie płatności w sklepie online.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych osobowych i wypełnienie pól oznaczonych * w formularzu zamówień.
 3. Zamówienia na stronie internetowej są przyjmowane 24h na dobę przez cały rok.
 4. Zamówienia są realizowane od 7 do 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub przesłania potwierdzenia dokonania przelewu, w dni powszednie.

Płatności i faktura

 1. Płatność za towar następuje przelewem w formie przedpłaty na konto: Hotel Solar Palace Spa&Wellness – Lila Najmoła, BZWBK 18 1090 1841 0000 0001 1774 7172
 2. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon lub faktura.

Zwroty i reklamacje

 1. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt drogą mailowa na adres: kontakt@fouremki.com
 2. Produkt mający wady należy odesłać na koszt firmy Four’eMki pod wskazany adres. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę. Równolegle prosimy o informacje mail’em: kontakt@fouremki.com
 3. Wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy. Jeśli nie będzie to możliwe, wówczas nabywcy zostanie zwrócona równowartość ceny produktu wraz z przesyłką lub zaoferowany zostanie inny, dostępny towar.
 4. W ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, pod warunkiem zwrotu towaru nienoszonego. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje konsumentowi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.) oraz zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r.
 5. Zwrotu można dokonać przesyłając produkt na adres: ul. Grabsztyny 4/31; 05-110 Jabłonna wraz z fakturą. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne oraz wskazać numer konta bankowego, na które zostanie zwrócona należność.
 6. Towary mogą być zwracane za pomocą firmy kurierskiej lub ubezpieczonej przesyłki pocztowej na koszt zwracającego.
 7. W przypadku zwrotu towaru, należność zostanie przesłana na wskazane konto bankowe w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej, spełniającej warunki wymienione w niniejszym regulaminie. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Polityka prywatności

INFORMACJE OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Hotel Solar Palace Spa&Wellness – Lila Najmoła z siedzibą przy ul. Jaszczurcza Góra 22,24 w Mrągowie. NIP: 742-100-61-10
mragowo@hotelsolar.com.pl

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna tego przetwarzania?

Cel przetwarzania:

Podstawa prawna przetwarzania:

 • realizacja umowy sprzedaży zawartej z Państwem
 • kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja zwrotu towaru
 • dochodzenie roszczeń względem klientów lub przez klientów
 • realizacja wysyłki newsletterów, zamówionych przez Państwa
 • przeprowadzenie konkursu, opublikowanie wyników konkursu, dystrybucja nagród
 • prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych
 • wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji

 

Jak są pozyskiwane dane osobowe?

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa.

Komu są przekazywane dane osobowe?

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach),
2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
3. dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

Czy dane osobowe są lub będą przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu lub systemów informatycznych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

Przez jaki okres będą przetwarzane dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane?

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy?

Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?

Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.

Czy dane osobowe będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane?

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane

Podstawa prawna przekazania informacji

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: „Rozporządzeniem”).

 • [FM_form id="4"]